2007/03/08

Elaine Showalter

Showalter, Elaine, „A feminista irodalomtudomány a vadonban – A pluralizmus és a feminista irodalomtudomány”. Helikon (1994.4): 417-442.
Showalter, Elaine, „Dekadencia, homoszexualitás és feminizmus”. Ford. Nagy László. Café Bábel (1994.1-2): 143-154.

Danaida

Palasik Mária

Palasik Mária-Sipos Balázs (szerk.): Házastárs? Munkatárs? Vetélytárs? A női szerepek változása a 20. századi Magyarországon. Budapest, 2005, Napvilág Kiadó. Mozgó Világ, 2005 november. 34. évfolyam, 14. szám

Péter Katalin


Péter Katalin: A csejtei várúrnő. Báthory Erzsébet. Budapest 1985, Helikon. 110 p. 6 t. (Labirintus.)

Papp Zsolt

Papp Zsolt: A szubjektív tényező Helke Sander és a nyugatnémet ’68 Filmvilág, 1988/5.

Orosz Lajos

Orosz Lajos (szerk.): A magyar nőnevelés úttörői. Tankönyvkiadó, Budapest, 1962.

Magyari-Vincze Enikő

Magyari-Vincze Enikő Feminista Antropológia Elvek És Gyakorlatok Között Desire Alapítvány Egyetemi jegyzetek sorozat 1 Kolozsvár 2006

Lévai Katalin

Lévai Katalin és Tóth István György (szerk.). (1997) Szerepváltozások. Jelentés a nők helyzetéről 1997. TÁRKI - Munkaügyi Minisztérium, Budapest.

Lányi Sarolta

Kürti Emese

Kürti Emese: Gipsz és hungarocell A hét, új folyam, 2/22. 1994. június 3

Küllős Imola

Küllős Imola (szerk.): Hagyományos női szerepek. Nők a populáris kultúrában és a folklórban. Magyar Néprajzi Társaság, Szociális és Családügyi Minisztérium, Nőkéviseleti Titkárság, Budapest, 1999.

Kovács Judit

Kovács Judit: Utazás a női egyenjogúság körül. Kossuth Könyvkiadó. Budapest. 1966.

Karinthy Frigyes

Karinthy Frigyes: Utazás Faremidóba, Capillaria. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1976. (Levél H. G. Wells-hez)

Galgóczi Erzsébet

Galgóczi Erzsébet: Törvényen kívül és belül. Két kisregény. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1980.

Sandra Lee Bartky

Bartky, Sandra Lee, „Foucault – a nőiesség és a patriarchális hatalom modernizációja”. Ford. Keresztes György. Magyar filozófiai szemle 36.3-4 (1992): 434-445.