2007/04/27

Balázs Imre József

Balázs Imre József, „»Ismeri ön a cuplingert?« – A nő-szerep konstrukciója és szubvertálódása Ignotus Emma-leveleiben”. Alföld 51.10 (2000. okt.): 53-64.

Asztalos-Morell Ildikó

Asztalos-Morell Ildikó. A nemek közötti egyenlőtlenségek államszocializmus korszakában. tézisek a feminista megközelítéshez. Szociológiai Szemle. 1997/3. 33-91.

C. Molnár Emma

C. Molnár Emma: Az anyaság pszichológiája. Akadémia Kiadó, Budapest, 1996.

Hollósy Kornélia


Szilágyi Ákos

Kis magyar filmszexológia
Szilágyi Ákos
Filmvilág, 1985/1.

Slachta Margit (1884-1974)

BALOGH MARGIT: A "keresztény" feminizmus. Slachta Margit (1884-1974) életútja

Feszty Masa (1895-1979)


Tavasz

Feszty Masa (1895 - 1979)


Pünkösd