2007/04/27

Asztalos-Morell Ildikó

Asztalos-Morell Ildikó. A nemek közötti egyenlőtlenségek államszocializmus korszakában. tézisek a feminista megközelítéshez. Szociológiai Szemle. 1997/3. 33-91.

No comments: