2007/03/28

Cyránski MáriaGéniusz

Joan Kelly-Gadol

Kelly-Gadol, Joan: A nemek társadalmi viszonyai. A nők történelmének módszertani jelentősége. In: AETAS, 1993/4. 139-153. old.

Kardos Pál

Kardos Pál, „Mit ér a nő, ha férfi?”. Ignotus, Emma asszony levelei. Egy nőimitátor a nőemancipációért. Budapest: Magvető, 1985.

Kántor Zoltán

Kántor Zoltán (szerk): Nacionalizmuselméletek (szöveggyűjtemény). Rejtjel Kiadó, Budapest, 2004.

Grecsó Krisztián

Grecsó Krisztián A költő, ha beszél Rádió Élet és irodalom, 37. szám, 2006. szeptember 15.

Olympe de Gouges

Amikor 1791 szeptemberében, a francia forradalom idején Olympe de Gouges megfogalmazta “Az asszonyok és polgárnők jogainak nyilatkozatát” (Déclaration des Droits de la Femme et de la Citoyenne), az 1789-es Déclaration des Droits de L’Homme et du Citoyen-t próbálta meg cikkelyről cikkelyre alkalmazni az asszonyokra és polgárnőkre. Könnyű dolga volt: sokszor csak a hímnemű alakot kellett nőnemű alakra kicserélnie; gyakran azonban be kellett toldania az “asszony” kifejezést, hogy világossá tegye, hogy a “l’homme” “embert” jelent, és ezért nem lehet egyszerűen “férfinak” fordítani.
Olympe de Gouges így nemcsak azért küzdött, hogy a nők adót fizessenek, hanem azért is, hogy örökölhessenek, hogy anyaként ugyanazok a jogok illessék meg őket, mint az apákat, és hogy nemcsak a vérpadra, hanem a szószékre is felléphessenek: “A nőket nem illetik meg kiváltságok". Martiny, Anke Címszó Európa - A tanulás joga – alapjog Kafka, Geothe Intézet, 2002/7

Földes Anna

Földes Anna: Kaffka Margit. Kossuth Könyvkiadó, 1987.

Fábri Anna

Fábri Anna (szerk.): A nő és hivatása. Szemelvények a magyarországi nőkérdés történetéből, 1777-1865. Kortárs Kiadó, Budapest, 1999.