2007/03/28

Joan Kelly-Gadol

Kelly-Gadol, Joan: A nemek társadalmi viszonyai. A nők történelmének módszertani jelentősége. In: AETAS, 1993/4. 139-153. old.

No comments: