2007/03/28

Fábri Anna

Fábri Anna (szerk.): A nő és hivatása. Szemelvények a magyarországi nőkérdés történetéből, 1777-1865. Kortárs Kiadó, Budapest, 1999.

No comments: