2009/07/11

Calixthe Beyala, a kortárs afrikai irodalom nagyasszonya

Nők

"Isten a nőt a férfi elé térdepelve teremtette" - állítja Calixthe Beyala, a kortárs afrikai irodalom kameruni származású, ma Párizs Belleville negyedében élő nagyasszonya, aki igen határozott és kevéssé hízelgő véleménnyel van a férfivilágról.

Lángh Júlia| Népszabadság| 2009. július 11.

A szexuális megaláztatás...
A szexuális megaláztatáson kívül a nyomor a legnagyobb terhük
REUTERS - Finbarr O'Reilly

"A városban néhány férfi megpróbálta újraéleszteni a hazafias lángot. "Haljunk meg a szabadságért!" Na, ezt azért nem akarjuk, mondták a nők. Nem érezték életcéljuknak, hogy szabadon meghaljanak, az élet, csak úgy egyszerűen, minősítő jelző nélkül, elegendőnek látszott számukra, nem láttak ennél messzebb, nem láttak magasabbra."

Pedig igazán megkapták a magasrendű eligazítást a "férfiak tökös diktatúrájában", ahogy Beyala szereti emlegetni.

"Szorraja a ruhámnál fogva húzott maga után. ťGyere, valami meglepő dolog történik itthon.Ť A meglepetés egy családi összejövetel volt, egyike azoknak a tökös diktatúráknak, amikor a férfiak, abban a hitben, hogy minden az övéké, a föld, az ég, a csillagok, a háttérbe zavarják a nőket és a herezacskóikat tetvészik."

Beyala indulatos, de nem általánosít elfogultan a nők javára. Nagyon tud haragudni, amikor alázatosnak és a férfihierarchia alá önként besorakozónak látja őket. Egyik regényében egy kamaszlány hazalátogat rég nem látott anyjához, miután hírét vette, hogy az váratlanul gyereket szült.

"Anyám a kunyhó ajtajában várt, ferdén sütött rá a nap, az a kis görcs ott lógott a mellén, anyám keze úgy görbedt rá, mint ló lábára a pata.

- Szép, mi? - kérdezte bamba mosollyal, mintha legalábbis az eget szülte volna meg. - Végre van egy fiam! Fölfogod ezt? Vége a nyomornak. Új élet kezdődik.

- Azon csudálkoznék - mondtam.

- Tudod - mondta ő -, én már látom, látom a jövőt, amióta a kisöcséd itt van.

- Ez nem a kisöcsém! Először is, ki tette ezt veled? Ki csinálta neked ezt a gyereket?

Úgy tett, mintha nem hallaná.

- Akármit is gondolsz, lányom, én egy varázslatos kertet látok, ahol a szenvedések véget érnek.

- Álmodozni szabad, mama, de nem látom, hogy egy gyerek, a te helyzetedben, bármin is változtatna, épp ellenkezőleg...!

- Túlságosan fiatal vagy ahhoz, hogy bizonyos dolgokat megértsél, kislányom. Ez egy fiú, és jól van ez így.

Nő is lehet már ügyv�...
Nő is lehet már ügyvéd Nigériában
REUTERS - Luc Gnago

Ősidőkből jött mozdulattal megsimogatta a kis görcsöt. Azt mondta, ez egy fiú, tehát egy férfi, és egy férfi mindent megtehet, amit akar: maradhat mozdulatlan harminchat órán át egyhuzamban, várva, hogy leszálljon az éj; csupasz kézzel diadalmasan legyőzhet egy tobzoskát; és tudja sírás nélkül nézni, ahogy a fivére belei száradnak a napon, hogy nevezett fivér lássa, mi az, férfinak lenni, és jól van ez így; minden jól van, amit a férfi tesz és minden jól van, amit mond, minden jól van, amit nem tesz, és jól van a rossz is, amit tesz."

Bizonyára. Szívesen élcelődik ezen egyik kedvenc szerzőm, a Kongóban született, ma Kaliforniában élő Alain Mabanckou. Egyik kitűnő regénye egy kocsmát, az "Útrakelt hitel" nevezetű italmérést és törzsvendégeit mutatja be. A kocsma ellen a papoktól a megtért alkoholistákon át a grigrijük hatalmával fenyegetőző törzsfőnökökig mindenki kikelt.

"...jött a hétvégeken és ünnepnapokon fölszarvazott férjek szakszervezete is, azt állították, hogy ha az asszonyok már nem főznek jó ebédet, nem tisztelik a férjüket úgy, mint a hajdanvolt dámák, annak javarészt ez a kocsma az oka, azt mondták, hogy a tisztelet, az fontos, a feleség leginkább arra való, hogy tisztelje az urát, mert ez mindig is így volt Ádám és Éva óta, és ezek a jó családapák nem látták értelmét, hogy mi ok lenne forradalmi változtatásokra, úgy kell annak lennie, hogy az asszonyaik hason csússzanak előttük, és kövessék a férfiak utasításait."

Nem mindig lehet ilyen derűs iróniával szemlélni a helyzetet, mert vannak, talán ma már kevésbé, de a közelmúltban még voltak valóságos borzalmak. 1982-ben jelent meg egy máli író regénye, "A pókhálók", amelynek hősnőjét azért ítélték életfogytiglani fogságra, mert a falu nyilvánossága előtt nyíltan lázadva nemet mondott a szülei által férjéül választott, nála hatvan évvel idősebb, gazdag és gusztustalan férfinak. Ez a realista regény nem elszabadult írói fantázia terméke, a hagyományos törvénykezés valóban börtönbe küldhette a nőket engedetlenség miatt. Miként az is megtörténhetett, amit egy börtöntársnő mesélt.

Hosszú időn át élt boldog házasságban, mígnem kereskedő férje meggazdagodván, új, fiatal feleséget vitt a házhoz. Erre ő, az első asszony, elutasította a férj éjszakai közeledéseit, és egy idő múlva elhagyta a házát, visszaköltözött a szüleihez. De mi történt? Tudnivaló, hogy a gazdag férj jó viszonyt ápolt a város vezetőivel. Az asszony mesél:

"Szüleimet őrizetbe vették, engem a körzetparancsnok irodájába vittek. A parancsnok, anélkül, hogy bármit kérdezett volna tőlem, az őrrel leszedetett rólam minden ruhát, közben néhány korbácsütést kaptam, majd azt a parancsot, hogy feküdjek le a padlóra. Amit reszketve meg is tettem. Ekkor belépett a férjem, és a parancsnok és az őr jelenlétében közösült velem. A gyerekem ott sírt mellettem, az őr dobolt a lábával, a felsőbb hatóság képviselője pedig egy dallamot fütyörészett."

Ugyanebben a regényben az egyik rabot, egy fiatal nomád pásztorfiút arra kényszerítenek, hogy ő törje a kölest az őrök családjának. A kölestörés kizárólag női munka.

"Gyakran ismételte, magában beszélve, a végtelen kétségbeesés mélyén: A fajtám legutolsó férfia lettem. Már nem nadrágot hordok, hanem szoknyát, mint a nők."

Nemcsak az megalázó egy férfi számára, ha női munkát végeztetnek vele, de az is, ha kiderül, hogy netán erősen kötődik asszonyához. "A fehér párok karonfogva járnak, a férfiakat a kar köteléke hozzákötözi asszonyukhoz", mondja valaki megvetően. Az afrikaiak lenézik a magukat ekként megkötözni hagyó férfiakat.

A kiváló Ousmane Sembčne, nemrég elhunyt író és filmrendező, már 1960-ban megadta a nőknek a szólás szabadságát. Szakszervezeti gyűlés, férfiak vezetik, a közönség is többségben férfiakból áll.

"Hirtelen női hang hallatszott a terem végéből.

- Azt szeretném mondani...

- Csönd legyen! - kiáltotta néhány parancsoló hang.

- Ki szólt ott hátul? - kérdezte Konaté.

- Az egyik kelekótya nőszemély! - válaszolta valaki.

- Én mondtam a nőknek, hogy jöjjenek el - vágta rá Tiemoko. - Be akarnak jelenteni valamit. Gyere közelebb, Hadi Dia.

Tetovált ajkú, forradásos arcú nő közeledett. Erre az alkalomra a legszebb ruháját vette föl. Tiemoko hellyel kínálta maga mellett a padon.

- Hadi Dia, mondd el itt is, amit nekem már elmondtál. Nyugodtan beszélhetsz, nem kell félned, sem szégyellned magadat (...).

Még két asszony beszélt a nyilvánosság előtt, azután pedig hosszantartó csönd lett; mindenkit erősen felkavart ez az újdonság, hogy a férfiak körében fölszólalnak a nők."

Még a 90-es években is azt tapasztaltam egy nigeri faluban, hogy férfiak jelenlétében nemigen szólaltak meg a nők. És nagyobb összejöveteleken, például keresztelőn vagy választási gyűlésen, az összesereglő nép magától rendeződött két csoportba, külön a nők, külön a férfiak.

Az elszabadultan vad szatíráiról nevezetes Sony Labou Tansi egyik regényében a feleségek sztrájkba lépnek, teljes aszkézisre kényszerítve a várost. Azután döntést hoznak: házasságkötésnél ezentúl a nő adja a nevét a férfinak. Ez már sok. Legalábbis Elmano Zola hentesnek sok.

- "Adjanak nekünk himlőt és a világ minden gombáját, de ne a nevüket! - mormogta a hentes.

Nem tudni, Elmano Zola morfondírozása hogyan jutott a nők fülébe. Másnap reggel, amikor a hentesné kinyitotta a mélyhűtőt, álmos szeme még alig különböztette meg a tárgyakat, hirtelen meglátta a borzalmak borzalmát: férjének három darabját, a fogak között, pergamenpapíron, szemfestő ceruzával írva és körömlakkal aláhúzva ezek a szavak, amelyeket aztán mindannyian elolvastunk, forró könnyekben úszó szemmel: A nők is emberek."

http://nol.hu/lap/hetvege/20090711-nok

Calixthe Beyala - http://en.wikipedia.org/wiki/Calixthe_Beyala


2009/07/08

A pucér keblek aranykora

A 17. századi angol asszonyok, királynőktől az utcanőkig, gyakran hordtak olyan ruhát, mely fedetlenül hagyta egyik vagy mindkét mellüket - derül ki a kor populáris kultúráját elemző mentalitás-történeti kutatásból.


Mária, angol királyné

A mell, mint az erényesség jelképe

Úgy tűnik, fedetlen keblekkel járni sokkal elfogadhatóbb volt a 17. századi Angliában és Hollandiában, mint manapság bárhol a világon. Ezek szerint Janet Jackson nemrég valóságos média-botrányt kavart, merész mellmutogatására a pár száz évvel ezelőtti kortársaknak a szemük se rebbent volna?

Angela McShane Jones, a University of Warwick történelemtanára akkor kezdett intenzíven érdeklődni a meztelen mellek iránt, amikor a Cambridge-i Egyetem gyűjteményében végigböngészett közel 2000, balladákhoz készült fametszetet. A British Librayben, a Skóciai Nemzeti Könyvtárban, a Harvard Egyetemen és más gyűjteményekben talált hasonló, akkoriban közkézen forgó táblácskák csak feltüzelték kíváncsiságát.

A ballada-táblák lényegében a popzene és a ponyvaregények szerepét töltötték be a korabeli Európában. Az Angliában mindössze fél pennyért árult táblácskákat a házalóktól és a vásározóktól bárki meg tudta venni, így a populáris kultúra meghatározó tárgyai voltak. A legtöbb fametszet egy 10-14 versszakból álló balladát illusztrált.

A ma kutatója számára felettébb meglepő, hogy a fametszetek közül jópáron pucér mellű nő látható.

Jones a Discovery Newsnak elmondta: a balladák fametszetein látható nő-ábrázolások valóságosnak tekinthetők, azaz hűen követik a korabeli divatot. Abban az időben a nők csakugyan mélyen kivágott ruhát hordtak - olyan mélyen kivágottat, amely még a mellüket is szabadon hagyta.


Talpig úrinő

A festményeken látható fedetlen kebelnek rendszerint szimbolikus jelentése van, különösen akkor, ha csak az egyik látszik. Jones magyarázata szerint a magasabb körökből származó hölgyeket gyakran klasszikus nőalakként vagy szentként festették meg. Utóbiak mártíriumához pedig gyakran az is hozzátartozott, hogy levágták a mellüket.

Jones szerint a fedetlen kebel korántsem jelentett léhaságot vagy züllöttséget az 1600-as években. Épp ellenkezőleg, az ilyen ábrázolás a nő erényességét hangsúlyozta.

"A fedetlen kebel a klasszikus, ifjonti női szépség kifejezője volt. A nő, ha meztelen felsőtesttel ábrázolták, akkor hamvas, vénuszi, érintetlen kebleit tárta a világ elé" - magyarázta Jones. "A felsőosztály-beli nők úgy óvták mellük szépségét, hogy nem szoptatták gyermekeiket, hanem dajkához adták őket."

A történész hozzátette: "Bár idővel az alsóbb osztályok asszonyai is bizonyára átvették a szokást, biztos, hogy eredetileg az elit divatja volt. Olyan szokás, mely egyértelműen jelezte a felső osztályba tartozást, és hirdette a női szépség klasszikus ideálját. Ha egy feleség így öltözködött, férje büszke lehetett rá, hogy az asszony közszemlére tárja klasszikus szépségét. A nő számára pedig hibátlan keble fontos eszköz volt arra, hogy kimutassa erényességét."

Szex és mentalitás


Agnes Sorel, az örökhagyó

Jones szerint a szokás Agnes Soreltől, egy 15. századbeli francia udvari szeretőtől ered. Az egyre terjedő divatot Angliában II. Mária királynő és Henrietta Mária, I. Károly király felesége honosította meg. Inigo Jones, a híres brit építész például olyan ruhát tervezett Henrietta Mária számára, mely a nő mindkét mellét teljesen szabadon hagyta.

Bernard Capp, a Warwicki Egyetem történész-professzora is egyetért abban, hogy az angol történelem bizonyos szakaszaiban a fedetlen kebel elég gyakori volt, és egyáltalán nem számított botrányosnak.

Ezekben az időkben Capp szerint "a hiányos öltözet - a megfelelő társadalmi körökben és eseményeken - tökéletesen összeegyeztethető volt az erénnyel és a méltósággal".

Kritikusa azonban mindennek akad. Capp elmesélte, hogy konzervatívabb és az udvarba be nem járatos kortársak bizony kifogásolták az általuk kihívónak ítélt, a mellet szabadon hagyó ruházatot. A 17. századi puritán jogtudós, William Prynne azért kelt ki ellene, mert a színésznők is gyakran így öltözködtek. 1633-ban magát Henrietta Máriát is kritizálta, mikor az asszony maszkban és efféle öltözetben fellépett egy darabban. "A színésznők megrögzött kurvák ('women actors are notorious whores')" - írta a zord kritikus, kinek a kormány viszonzásul lecsapatta a fülét.

A pucér mellek divatja a későbbi századokban is vissza-visszatért az angol történelemben, meglepő módon még a prűdnek tartott viktoriánus korszakban is. Jones szerint ezekben a korokban az keltett volna megbotránkozást, ha egy nő vállát vagy lábát fedi fel, hiszen ezek a testrészek a korabeli mentalitásban sokkal erősebben kapcsolódtak a szexualitáshoz.

"Azt hiszem, egy sor tényező befolyásolja, hogy a test mely részeit szexualizálja avagy deszexualizálja a köztudat" - mondta a történész. "Ma a női mell egyértelműen kötődik a szexualitáshoz, de nincs kizárva, hogy idővel ez a nézet újra meg fog változni."

http://www.mult-kor.hu/cikk.php?id=5632&pIdx=1

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2004-05/uow-jj050504.php

Nők festhették a barlangrajzokat

A barlangrajzokat a közhiedelem szerint férfiak hozhatták létre. Az amerikai kutatók legújabb elmélete szerint azonban túlnyomórészt nők vehettek részt a leghíresebb képek megalkotásában.


A franciaországi Pech Marle és Gargas barlangok kézmintáinak legújabb elemzése során Dean Snow, a Pennsylvania Állami Egyetem professzora és munkatársai szerint az derült ki, hogy sok kisebb, főleg női kézlenyomat látható a falakon.

A nagyobb tenyereket férfiak, míg a kisebbeket a kutatók szerint nem csak fiatalabb fiúk, hanem nők, vagy fiatal lányok hagyhatták hátra. A lenyomatok vizsgálatai, és az anatómiai jellegzetességek figyelembe vételével a szakértők biztosak abban, hogy a rajzokat a közösség összes tagja együtt készíthette. A kézlenyomatok egyébként kétféle megoldással készülhettek: az egyik során valamilyen cső segítségével fújták a festéket a kőre tett kézre, míg a másik során a szájba vett festéket spriccelték a kéz köré.A szakértők emellett egy modern tenyérlenyomat-adatbázist is elkészítették, amelyet egy genetikai elemzéssel kiegészítve érdekes eredményekre jutottak. Eszerint az európai génállományban a közelmúltig a felső paleolitikum jellegzetességei domináltak, és az európaiak tenyere nagyon hasonlít ősi elődeikéhez. Snow szerint a vizsgálat azt bizonyítja, hogy a nők szerepe a korábban hittnél nagyobb lehetett az egykori társadalmakban, és talán az is kiderülhet, hogy a művészek többsége nő lehetett.

http://www.mult-kor.hu/cikk.php?id=25260

http://news.nationalgeographic.com/news/2009/06/photogalleries/cave-handprints-actually-women-missions-pictures/index.html

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1197680/After-25-000-years-scientists-discover-artwork-created-cave-men-AND-cave-women.html


2009/07/07

Nem divat a sokszínűség

A külföldi tulajdonú cégek vezetik a sort az esélyegyenlőségi indexen

A vállalaton belüli sokszínűséget a hazai menedzserek többsége olyan kockázati tényezőnek tartja, ami gonddal jár, de üzleti hasznot nem hoz. Ebben tévednek: az IBM több mint évszázados tapasztalata azt mutatja, az esélyek kiegyenlítése a céghez köti a munkatársakat, és negyedével növeli a termelékenységet.

Hámor Szilvia| Népszabadság| 2009. június 2.

- Nézze, Róbert, tudom, ...
- Nézze, Róbert, tudom, hogy a beilleszkedés mindig nehéz folyamat, de talán könnyebben megtalálná a helyét a csapatban, ha nem vonná ki magát az olyan közös programokból, mint például a fallabda-, kosárlabda-, röplabda-összejövetelek...
Marabu

A munkatársak meghökkenten jelezték a csoportvezetőnek: az új kolléga ebéd után ráborul az asztalra és alszik. Megmondták előre, nem lesz jó vége annak, hogy egy kínait alkalmaznak. A felzúdulás eljutott a felső vezetőkig, ahol a nemzetközi cég emberierőforrás-felelősei azon csodálkoztak, miért akadtak ki ennyire a magyarok? Hiszen köztudomású, hogy a kínaiak, ebéd után szundítanak egy órácskát, utána viszont akkor is bírják a munkát, amikor az európaiak rég kidőlnek.

A példa a HBLF (Magyar Üzleti Vezetők Fóruma) közelmúltban tartott konferenciáján hangzott el, amelyen ismertették az mtd Tanácsadói Közösség kutatásának eredményét a hazai cégeknél alkalmazott esélyegyenlőségi politikáról. A cél az volt, hogy kialakítsanak egy olyan munkahelyi esélyegyenlőségi, sokszínűségi indexet, amely mérhetővé és összehasonlíthatóvá teszi a hazai cégek teljesítményét. Öszszesen 345 értékelhető választ kaptak: a kérdőívet kitöltő cégek kétötöde volt kisvállalkozás, harmada közepes méretű, több mint negyede nagyvállalat.

A szervezetek többségénél azért kerül egyáltalán szóba a munkahelyi esélyegyenlőség, mert reményeik szerint ez javítja az alkalmazottak elkötelezettségét, ami viszont a tehetséges emberek megtartását segíti - összegezte a tapasztalatokat a kutatást vezető Tardos Katalin szociológus. A jogszabályi kötelezettségek nem sokakat nyomnak a latban, a cégvezetők kevesebb mint ötöde említette az indítékok között az egyenlő bánásmódra vonatkozó törvényi előírást. A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásához adott állami támogatás sem tűnik ösztönzőnek: a cégek alig hatoda tudott egyáltalán a létezéséről, és mindössze a válaszadók négy százaléka mondta azt, hogy valamiféle társadalmi normának óhajtatnának megfelelni, vagy a versenytársak példája hatott volna rájuk.

Egy-egy vállalkozásnál átlagosan négy hátrányos helyzetűnek ítélt csoportot foglalkoztatnak, a kérdőíven felsorolt tucatnyiból. A leggyakoribb - ezt 75 százalékban említették - a nők alkalmazása, ami azért meglepő, mert ezek szerint léteznek még kizárólag férfimunkatársakkal üzemelő vállalkozások. Pályakezdők és 45 évesnél idősebbek a válaszolók hattizedénél dolgoznak.

Jóval rosszabbak az arányok a valóban hátrányokkal küszködők - romák, migránsok, megváltozott munkaképességűek vagy tartósan beteget ápolók - tekintetében. Jó esetben a munkatársak negyede, de jellemzően inkább a tizedük sorolható valamelyik csoportba. Elképzelhető, hogy az alacsony arány annak is betudható, hogy maguk az érintettek sem verik nagydobra származásukat vagy otthoni gondjaikat. Miként a konferencia szünetében az egyik résztvevő mesélte: nemrég derült ki, hogy egyik - évtizede ott dolgozó munkatársuk kamaszkorú gyereke súlyosan fogyatékos, ezért nem vettek igénybe soha, semmilyen üdülési kedvezményt.

A vállalkozások zöménél nincs olyan belső szabályzat, amely bármilyen módon foglalkozna az esélyek kiegyenlítésével, vagy szankcionálná a hátrányos megkülönbözetést. A szervezetek csupán tizedének (de a nagyvállalatok negyedének) van esélyegyenlőségi terve, alakított ki antidiszkriminációs, zaklatásra vonatkozó eljárásrendet. Azt még ezeknél a cégeknél is alig-alig ellenőrzik, hogy a napi gyakorlatban betartják-e az előírásokat.

A legnépszerűbb intézkedésként a válaszadók az egészségügyi szűrővizsgálatot említették, ami az esélyek kiegyenlítésének nem éppen "klasszikus" módszere. Kedves gesztus családi programok szervezése, vagy a sportolási lehetőségek megteremtése, ám kérdés, hogy ez miképp segíti a hátrányos helyzetűek munkahelyi integrálását. A felmérés résztvevői elvétve számoltak be arról, hogy akadálymentesítették volna az épületeket. Nyári gyerektábort a válaszolók mindössze öt százaléka szervez, és még ennél is kevesebben segítik bölcsődei vagy óvodai férőhelyek finanszírozásával, hogy a kisgyerekes kollégák - köztük a gyermeküket egyedül nevelő szülők - vissza tudjanak térni a munkába, vagy ne okozzon számukra szinte megoldhatatlan feladványt a nyári iskolai szünidő.

A társaságok leginkább az információ és az állami ösztönzés hiányával indokolták, hogy elvétve foglalkoztatnak "atipikus" munkaerőt - bár a szakértő szerint itt is inkább az alulinformáltság játszik szerepet. A válaszadók harmada ki is mondta: ettől üzleti haszon nem várható, akkor meg miért vállalnák az esélyek kiegyenlítésével járó többlettörődést, adminisztrációt, esetenként pluszköltségeket. Amiben egyébként tévednek - legalábbis ez derült ki Birgit Wiesingernek, az IBM különbözőségi stratégiájáért felelős európai vezetőjének előadásából.

Az, hogy az emberek beszélhetnek gondjaikról, személyes ügyeikről, és tudják, hogy ezek miatt nem kell kirekesztéstől tartaniuk, legalább 20-30 százalékkal növeli a termelékenységet, és csökkenti a munkaerő megtartásának költségét - állította Wiesinger. Az IBM-nél ma már az egynemű párokat is hasonló juttatások illetik meg, mint a házastársakat, például kétszemélyes beutaló a vállalati üdülőbe.

A válaszok értékelése alapján kialakított esélyegyenlőségi és sokszínűségi indexből megállapítható: magyar cégeknek nem kell nagyon magas lécet átugraniuk, ha teljesíteni akarják a hazai átlagot. Ez önmagában jelzi, hol tartunk ma ezen a téren. A százpontos skálán a minta egészére jellemző átlagérték 24 pont volt, a cégek alig egytizede érte el az 50-et, a maximumot teljesítő 88 pontig jutott. Nagy volt a különbség a külföldi és magyar, valamint a kisebb és nagyobb vállalkozások között. Így a viszonyítási pont a tisztán magyar cégeknél 19 pont lett, a vegyes tulajdonúaknál 22, míg a tisztán külföldi tulajdonúaknál 33. A legalább kilenc különböző esélykiegyenlítő eszközt alkalmazó vállalkozás közé nyolc külföldi, két vegyes és egy, csupán egyetlen magyar került.

http://nol.hu/ajanlo/20090602-nem_divat_a_sokszinuseg


'Érinthetetlen' nő az indiai parlament élén

India történelmében először az érinthetetlenek rétegéből való nőt választottak meg a parlamentje alsóházának elnökévé.

MTI| 2009. június 3.

Meira Kumar, az indiai p...

Meira Kumar, az indiai parlament alsóházának első elnöknője megérkezik Új Delhibe 2009. június 3-án
AFP - Prakash SINGH

A 64 éves Meira Kumar 1985-ben lépett politikusi pályára, azt megelőzően diplomataként dolgozott. Az április-májusi indiai törvényhozási választásokon győztes Manmohan Szingh kormányfő vezette Indiai Nemzeti Kongresszus párt győzelme segítette őt az alsóház élére.

Kumar eddig ötször került be képviselőként a parlamentbe, és volt a társadalmi igazságosság minisztere is. A házelnöki tisztért lefolytatott választáson nem volt ellenfele. Ő maga történelmi eseménynek és saját magára nézve is rendkívül fontosnak nevezte, hogy nőként az alsóház elnökévé választották.

Az 1,17 milliárd lakosú Indiában 165 millió az érinthetetlenek száma. Őket nem illesztették be annak idején a háromezer éves kasztrendszerbe, azon kívül kerültek, s ezért tisztátalannak minősültek. Az ellenük irányuló erőszakos cselekmények és zaklatások az indiai mindennapi élet részét képzik. Nehezebben jutnak munkához, lakáshoz és oktatáshoz. A kasztrendszert Indiában 1950-ben hivatalosan eltörölték, de a diszkriminációt nem sikerült felszámolni, és az ENSZ egy 2007-ben megfogalmazott állásfoglalása szerint lényegében még mindig létezik a kaszthoz tartozás vagy a kaszton kívüliség alapján hátrányos megkülönböztetés Indiában.

Ugyanakkor az indiai közélet szereplői között eddig is volt az érinthetetlenek közül kikerülő politikus, például az 2005-ben elhunyt Kocseril Ráman Nárájanan, aki 1997 és 2002 között India köztársasági elnöke volt. Kumar apja is valaha miniszterelnök-helyettesi tisztet látott el.

Kumar házelnökké választása egyben azt is jelzi, hogy az indiai politikai színtéren mind jelentősebb szerepet kapnak a nők. Az ország államfője 2007 óta ugyancsak nő, Pratibha Patil. A korábbi évtizedek legendás kormányfője, az 1966-ban megválasztott Indira Gandhi ugyancsak nő volt egy olyan országban, ahol a női nem képviselői gyakran a társadalmi igazságtalanságok szenvedő alanyai.

http://nol.hu/kulfold/erinthetetlen_no_az_indiai_parlament_elen

Wikipedia


Galgóczi Erzsébet

Emlékezés egy társadalomkritikus írónőre

2009. május 17. 12:17

Emlékkonferenciával, koszorúzással és irodalmi műsorral emlékeznek meg Galgóczi Erzsébet Kossuth-díjas író halálának 20. évfordulójáról május 20-án Győrött, valamint az alkotó szűkebb pátriájában, Győr-Ménfőcsanakon - mondta Horváth Sándor Domonkos, az írónőről elnevezett városi könyvtár igazgatója pénteki sajtótájékoztatóján.


MTI

Az emlékkonferencián neves történészek és kutatók, köztük Pomogáts Béla, Széles Klára és Vasy Géza beszélnek Galgóczi Erzsébet regényeiről, novelláinak drámaiságáról. Mezey Katalin József Attila-díjas költő, műfordító pedig feleleveníti az írónővel folytatott beszélgetéseit. A konferenciának a városi könyvtár ad helyet.

A megemlékezés a továbbiakban Ménfőcsanakon folytatódik, ahol az irodalombarátok megkoszorúzzák az írónő sírját a Koroncói úti temetőben. A rendezvény a Bezerédj-kápolnában irodalmi műsorral zárul, amelyben válogatás hangzik el Galgóczi Erzsébet munkáiból előadóművészek tolmácsolásában.

Galgóczi Erzsébet 1930-ban született Ménfőcsanakon. Az 1950-es évek közepétől újságíróként és dramaturgként dolgozott, majd 1959-től szabadfoglalkozású író volt. 1961-ben jelent meg Félúton című kisregénye és Ott is csak hó van című novelláskötete. Műveiben a társadalomban tapasztalható politikai és morális konfliktusokat ábrázolta. Életműve csúcsa, a Vidravas című politikai dokumentumregénye 1984-ben jelent meg. További ismert munkái a Kinek a törvénykönyve, a Pókháló, A közös bűn és a Törvényen kívül és belül. Húsz évvel ezelőtt ménfőcsanaki szülőházában halt meg. A Győrhöz tartozó kertvárosban emlékszobát rendeztek be tiszteletére és utcát neveztek el róla.

http://www.mult-kor.hu/cikk.php?id=24509

Wikipedia

Pán Márta szobrászművész

Hatalmas acélszobrokból nyílik kiállítás a Szépművészetiben

| 2009. július 7., kedd

Pán Márta szobraiból nyílt kiállítás kedden a fővárosi Szépművészeti Múzeumban; a hatalmas acélplasztikák mellett a művész néhány korai grafikáját, valamint famodelljeit bemutató tárlat a világszerte elismert, nemrég elhunyt szobrász előtt tiszteleg.

"Pán Márta a Franciaország és Magyarország közötti kapcsolatot jelképezte" - mondta René Roudaut, Franciaország budapesti nagykövete a Szépművészeti múzeum kiállítás-megnyitóján. Hozzátette, a szobrász a 20. század végének és a 21. század elejének egyik kiemelkedő alkotója volt, akit nem csupán Európában, hanem az Egyesült Államokban, Kanadában és Japánban is elismertek.

Letisztult formák

René Roudaut szavai szerint az 1947-ben Párizsba költözött szobrász már első, 1952-es franciaországi kiállításán számot adott tehetségéről és a letisztult geometriai formák iránti vonzódásáról.

"Annak ellenére, hogy szobrai első ránézésre teljesen letisztultak, ezek a művek egytől egyig saját védjegyét, személyes hangulatait hordozzák" - emelte ki a francia nagykövet. Arra is kitért, hogy Pán Márta sohasem ragadt le egyetlen kifejezési módnál, mindig az újszerűséget kereste.

Geskó Judit, a kiállítás kurátora, a múzeum 19. és 20. századi gyűjteményének vezetője elmondta: a kiállítás központi elemét adó, a múzeum különböző pontjain elhelyezett nagyméretű acélszobrok 1968 és 2006 között készültek. Megjegyezte, hogy az organikus, "élő és egyben klasszikus szobrok", amelyek átalakítják a múzeum tereit, egy nagy ívű művészeti pálya majdnem 40 évét ölelik fel.

A szeptember 20-ig megtekinthető kiállítás nem az egyetlen főhajtás a tavaly elhunyt művész előtt: 2011 májusában a városligeti tavon kortárs nemzetközi szoborkiállítást rendeznek, amelyen számos európai művész alkotásai mellett Pán Márta szobrait is kiállítják majd.

Úszó- és mobilszobrokról volt híres

Pán Márta 1923. június 12-én született Budapesten. A Magyar Képzőművészeti Főiskolán kezdte tanulmányait, majd 1947-ben Párizsban telepedett le, ahol eleinte növényekről készített rajzokat, később fokozatosan jutott el az absztrakthoz. 1952-ben ment férjhez André Wogenscky építészhez, akit Le Corbusier műhelyében ismert meg. Ugyanebben az évben lett francia állampolgár.

Bár Magyarországon kevésbé volt ismert, Pán Márta világszerte híres mobil és úszó szobrai, plexiüvegből készült köztéri alkotásai megtalálhatóak a francia fővárosban éppúgy, mint Kanadában, Hollandiában, Brazíliában, Japánban, Szaúd-Arábiában és Libanonban, valamint a világ nagy múzeumaiban és parkjaiban.

Egyszerű, letisztult szobraival - amelyekben az egyensúlyi helyzetből adódó természetes mozgás kap hangsúlyt - az ötvenes években keltett feltűnést: első igazán jelentős alkotása, a Teck 1956-ban a világhírű koreográfust, Maurice Béjart-t - Jerry Mulligan zenéjével - az azonos című balett megalkotására inspirálta. 1958-ban Berlinben, 1959-ben Párizsban mutatták be az Egyensúly című szobrához készült másik Béjart-balettet. A otterlói Kröller-Müller Múzeum megrendelésére készítette első úszó szobrát, amelyet több másik követett. Köztük egy a New York-i Central Parkban látható, és ő tervezte a párizsi Champs Elysées szökőkútjait is.

A hetvenes évektől plexiüveget használt munkáihoz, de a víz továbbra is jelentős szerepet játszott alkotásaiban. Pán Márta évtizedek óta foglalkozott a "tájszobrászattal", önálló, ám a tájba tökéletesen beilleszkedő kompozíciók kialakításával. 1991 májusában a budapesti Műcsarnokban átfogó kiállítást rendeztek alkotásaiból.

http://index.hu/kultur/klassz/2009/07/07/hatalmas_acelszobrokbol_nyilik_kiallitas_a_szepmuveszetiben/

képek: http://galeria.index.hu/kult/2009/07/07/pan_marta_szobrok_a_szepmuvesz/

Wikipedia


2009/07/06

Az új második nem

Boczán Bea – Metazin| NOL| 2009. június 19.

Az amerikai kormány dollármilliókat fordított arra, hogy száműzze a tudományos életből a nőkkel szemben tapasztalható előítéleteket. Újabb felmérésekből azonban kiderült, hogy az egyetemeken nem is éri őket hátrányos megkülönböztetés.


Táncosok az MTV Europe M...
Táncosok az MTV Europe Music Awards liverpooli gáláján 2008. októberében
Reuters - Phil Noble

A nőkkel szembeni egyetemi diszkriminációval kapcsolatos állítások túlzóak. Valójában az amerikai felsőoktatásban egyre inkább a férfiak válnak a második nemmé” – olvassuk a The Americanben, a konzervatív American Enterprise Institute folyóiratában.

A második nemre, Simone de Beauvoir klasszikus feminista művére utaló cikk szerzője Christina Hoff Sommers filozófus, az intézet kutatója, aki 1992-ben megjelent Ki lopta el a feminizmust? című könyvében kiállt a női esélyegyenlőség mellett, de élesen bírálta a radikális feministákat, amiért a nemek közötti egyenlőség nevében teljességgel el akarták törölni a hagyományos női szerepeket. 2001-ben publikált Háború a fiúk ellen című művében pedig azt állította, hogy az oktatás az elmúlt évtizedekben átesett a ló másik oldalára, és a lányok túlzott támogatása miatt a fiúk szenvednek kárt.

Hoff Sommers ezúttal a nőkkel a természettudományos életben tapasztalható nemi diszkrimináció vádját tűzi tollhegyre. Emlékeztet az amerikai National Academy of Sciences 2006-ban készített esélyegyenlőségi tanulmányára, amelyet Donna Shalala, a Clinton-kormány egészségügy-minisztere által vezetett bizottság készített. A tanulmány a nőkkel szembeni előítéletekkel és „tudat alatti elfogultsággal” magyarázta, hogy a vezető egyetemi állásokban jóval több a férfi, és a „nőkkel szembeni ellenséges klíma” felszámolása érdekében egyetemi reformot és szemléletváltást követelt.

A jelentés nagy vihart kavart. Volt, aki egyszerűen propagandának minősítette a kutatást, és akadt, aki abszurdnak nevezte a többnyire nőkből álló kormánybizottság következtetését, miszerint a nőket hátrányos megkülönböztetés éri a tudományos életben.

Nemrég napvilágot látott egy másik felmérés is, amely empirikus adatokra hivatkozva száll szembe a 2006-os kutatással. A szintén a National Academy of Sciences által készített újabb tanulmány szerint a számok nem igazolják, hogy a természettudományi karok a professzorok szerződtetésekor előnyben részesítenék a férfiakat. Sőt, a felmérés a statisztikák alapján arra a következtetésre jutott, hogy a pályázó nőknek jobbak az esélyeik, mint a férfiaknak. Igaz ugyan, hogy kevesebb nő jelentkezik a természettudományi karokra tanárnak, de a jelentkező nők közül arányosan többet vesznek fel. 2004–2005-ben például a matematikai szakok professzori állásaira jelentkezőknek 20, az állásajánlatot kapóknak viszont 32 százaléka volt nő.

Belga társulat performa...
Belga társulat performansza Szingapúrban

Reuters - Allison Ching A tanulmány azt is cáfolta, hogy a nőket rosszabb feltételekkel alkalmazzák. Épp ellenkezőleg: a természettudományi karokra felvett professzornőknek valamivel kevesebb volt a kötelező óraszáma. Az egyetemi tanárnők 8 százalékkal kevesebbet kerestek férfitársaiknál, de a kutatás szerint a különbséget az magyarázza, hogy a statisztikák bizonyítják: a vezető férfi tanárok hosszabb gyakorlattal rendelkeznek.

Hoff Sommers elismeri, hogy a természettudományos doktorátust szerző nők közül kevesebben választják a tudományos pályát, mint a hasonló végzettségű férfiak közül. Csakhogy szerinte nem azért, mintha az egyetemek hátrányosan megkülönböztetnék a nőket – sokkal inkább azért, mert a nőket általában más karrierlehetőségek vonzzák.

Az amerikai feminista filozófus utal Mark Perry michigani közgazdász felmérésére is, amelyből szintén az derül ki, hogy a felsőfokú végzettséget szerző nők aránya jelentősen meghaladja a férfiakét: 100 diplomás férfira 148 diplomás nő jut. Az oktatási minisztérium nemrég készített előrejelzése pedig arra mutatott rá, hogy 2017-re már a természettudományi képzésben is hiány várható diplomás férfiakból.

A dolog iróniája, hogy miközben a férfiak lassan kisebbségbe kerülnek a tudományos életben, a politikát továbbra is a nők hátrányos megkülönböztetésével kapcsolatos tévhitek határozzák meg – véli Hoff Sommers. Például a szemléletváltást sürgető 2006-os tanulmány hatására a kongresszus dollármilliókat különített el az egyetemi női esélyegyenlőségi programokra.

http://nol.hu/kulfold/az_uj_masodik_nem


A természettudomány a férfiaké

Egy nagy nemzetközi felmérés szerint az emberek 70 százaléka a természettudományokat a férfiakhoz köti. A kutatást 34 országban félmillió ember bevonásával végezték.

A felmérést végző tudósokat meglepte, hogy a nők és a férfiak válaszaiban semmi különbség sem volt. A felmérésben a megkérdezetteknek a természettudományokhoz kapcsolódó szavakhoz, mint például biológia, nemeket jelentő szavakat kellett párosítaniuk, olyanokat, mint mondjuk fiú, lány.

A kutatók szerint burkolt társadalmi előítéletről van szó, amelyről nem illik beszélni vagy esetleg sokakban nem is tudatosul a sztereotípia megléte. De ez az előítélet közrejátszhat abban, hogy a lányok közül kevesebben kívánnak matematikát, vagy más természettudományos tárgyakat tanulni.

Az előítélet ezáltal önmagát erősíti. Az emberek ugyanis azt látják, hogy a természettudományokban kevesebb a nő, és ebből levonják a következtetést, hogy a természettudományokhoz a férfiak értenek jobban, a nők pedig inkább a humán tudományokban jobbak.

A felmérést a Virginiai Egyetem kutatójának, Brian Noseknek a vezetésével végezték, és a Proceedings of the National Academy of Sciences című akadémiai kiadványban számolnak be róla.

http://index.hu/tudomany/2009/06/23/a_termeszettudomany_a_ferfiake/


Jogvédők bírálják az új távoltartási törvényt

Matalin Dóra| Népszabadság| 2009. június 25.

Életveszélyes kísérletezésnek tartják jogvédők a hétfőn elfogadott távoltartásról szóló törvényt. Szerintük a módosított változat alkalmatlan az áldozatok védelmére. Az előző verziót az AB dobta vissza.


Hétfőn - módosított formában - újra elfogadta a parlament a távoltartásról szóló törvényt. A hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható eljárásról tavaly decemberben már határoztak, de akkor Sólyom László nem írta alá a törvényt, előzetes normakontrollt kért az AB-tól. A köztársasági elnök szerint ugyanis a törvény aránytalanul korlátozta a tartózkodási hely szabad megválasztásának alapjogát. Azt is kifogásolta, hogy túl szélesen értelmezték a hozzátartozó és az erőszak fogalmát. Ugyanakkor kiemelte: a családon belüli erőszak ellen hatékonyan fel kell lépni, ezért szükség van a távoltartásról szóló törvényre, de olyan formában, ami megfelel az alkotmányosság követelményeinek.

Az Alkotmánybíróság igazat adott az államfőnek, részben alkotmányellenesnek találta a jogszabályt. Májusban kihirdetett határozatuk szerint a távoltartás alapjogokat, így bizonyos esetekben a bántalmazó személyi szabadságát, a mozgás- és a tartózkodási hely megválasztásának szabadságát korlátozza. Ezért garanciális szabályokra van szükség a bevezetéséhez. Megállapították: a törvény részben túlzottan tág, részben értelmezhetetlen fogalmakat használ, ezért elfogadhatatlan.

Hétfőn már az alkotmánybírósági döntés figyelembevételével átdolgozott verzióról szavaztak a parlamentben. A módosított változatban pontosították a hozzátartozók közötti erőszak fogalmát: korábban beletartozott a rendszeresen ismétlődő magatartás, most pedig csak a közvetlenül és súlyosan veszélyeztető tevékenységre és mulasztásra alkalmazzák. Azt is megváltoztatták, hogy konkrétan kit lehet hozzátartozónak nevezni. Többek között a "volt élettárs", a "volt jegyes" vagy az "udvarló" került ki ebből a körből, de a "volt bejegyzett élettárs" már beletartozik.

Szigorították az úgynevezett ideiglenes (72 órás) megelőző távoltartás határidejét is: ezt a rendőrség azonnal, a helyszínen elrendelheti, ha indokoltnak látja, nem várhat a bejelentéstől számított 12 óráig, ahogy a korábbi változatban volt.

- Alkotmányos, de életveszélyes kísérletezés - mondja Spronz Júlia, a Patent jogvédő egyesület munkatársa a törvényről. Civil szervezetek közös nyilatkozatban tiltakoznak az új törvény ellen, szerintük ugyanis alkalmatlan arra, hogy megvédje az áldozatokat. Az egyik legnagyobb hibának a definíció megváltoztatását, a "rendszeresen ismétlődő magatartás" kikerülését tartják.

- A családon belüli erőszak jellemzője, hogy kisebb súlyú, de rendszeresen ismétlődő cselekményekből áll. Ezzel a definíció még inkább eltávolodott a valóságtól - állítja a jogvédő. A civilek szerint a törvényben szereplő közvetlenül és súlyosan veszélyeztető tevékenységre nem a távoltartás, hanem az előzetes letartóztatás a megoldás.

A másik kifogásolt rész a hozzátartozók köre. Spronz Júlia szerint az esetek fele kikerült a törvény fennhatósága alól, hiszen a családon belüli erőszak elkövetői között nagy számban vannak volt élettársak vagy jelenlegi barátok. - Az AB kifogásait úgy orvosolták, hogy egyszerűen kivagdosták a kifogásolt részeket, mintha nem az lett volna a cél, hogy a törvény működjön, hanem az, hogy ne dobják megint vissza - állítja.

Hozzátette: mivel a hazai fórumokon nem tudnak befolyást gyakorolni, nemzetközi szervezetek segítségét kérik. Először az ENSZ nők elleni erőszakkal foglalkozó különbiztosához fordulnak, hogy véleményezze a magyar szabályozást.

A távoltartásról szóló törvény októbertől lép hatályba.

http://nol.hu/lap/mo/20090625-eletveszelyes_kiserletezes

David Posner rabbi az első amerikai fekete női rabbiról

„Az antiszemitizmus intellektuális és érzelmi hiányosság”

Közel négy évtizede szolgálja a világ legnagyobb zsinagógáját David Posner rabbi, aki 2002 óta szellemi vezetője is a New York-i Temple Emanu-El egyházközösségének. A Forbes magazin által készített „Amerika 50 legbefolyásosabb rabbija” listáján hosszú ideje szereplő Posner arról is ismert, hogy kiváló zongorista, elméleti és gyakorlati értelemben egyaránt: ha van ideje, kórházakban ad jótékonysági koncerteket, de a Columbia Egyetemen szerzett zenei PhD-jével akár zongoraórák adásából is megkereshetné a maceszra valót. Beszélgetés az arab-zsidó konfliktusról, az első amerikai fekete női rabbiról, az antiszemitizmusról és Brahmsról.

Beszélgetésünk előtt öntől tudtam meg, hogy lövöldözés volt a Washingtoni Holokauszt Emlék Múzeumban. Ez immáron a harmadik antiszemita agresszió egy hónapon belül Amerikában – pár hete egy muszlim csoport a riverdale-i zsidó központot akarta felrobbantani, korábban pedig egy középiskolás tanuló gyalázkodott fegyvert hadonászva egy iskolában. Európából nézve mindez elég meghökkentőnek tűnhet.

Rabbiként válaszolok, ami hosszasabb megközelítést igényel. Nézetem szerint minden probléma, amivel szembesülünk e világban, annak a következménye, hogy az édenkertben az ember hibába esett. A tökéletesség ezen kizökkenésével az emberiség számtalan végzetes tévedés tárgyává vált - ezeket sokszor nem látni, mert nem testesülnek meg semmiben, ám akad olyan forma is, amely világosan mutatja komoly veszélyét. Először is mindannyian megszenvedjük az intellektuális tökéletlenséget. Mindegy, ki mennyire briliáns, ez az intellektuális hiányosság mindig is jellemző lesz. Másodszor, az ember állandó tárgya az érzelmi hiányosságnak is. Mindegy, hogy az most az éretlenségből, a biztonságérzet hiányából vagy egyszerű őrületből ered. Ez érvényes egész társadalmakra is. Népeket lehet megvezetni agymosással, bűnös, hazug vezetőkkel. Ez bármikor megtörténhet. Az antiszemitizmust tehát lehet úgy is értelmezni, mint az intellektuális és érzelmi hiányosságok kombinációját. Egyik társadalom sem immunis. Ez az emberi civilizáció legősibb vírusa.

David Posner (Fotó: Wallenstein V. Róbert)

David Posner (Fotó: Wallenstein V. Róbert)Az előkelő Ötödik sugárúti Temple Emanu-El a budapesti Dohány utcai zsinagóga után a világ legnagyobb zsidó imaháza. Az, hogy ön itt a szellemi vezető (senior rabbi), jelent-e valami különleges felelősséget?


Habár a Temple Emanu-El egy nagyon népes és prominens egyházközösség, magamat elsősorban mégis csak egy nyáj pásztoraként látom… Egy 10 000 fős, csodálatos közösség pásztoraként. Feladatom elsősorban az, hogy ennek a 3000 családnak gondoskodjak zsidó szükségleteiről. Mindezzel együtt nem mehetek el amellett, hogy a péntek esti istentiszteleteinket 1935 óta rádiók közvetítik, és pár éve már az internet is, így alkalmanként több mint félmillió emberhez jutunk el. Ezért természetesen különös felelősséget is érzek az üzeneteink és gondolataink megfogalmazásakor, például imák esetén vezetőinkért, országunkért vagy jólétünkért. De például így teszek az Izraelt érintő különösen vészterhes időkben is, így tettem a legutóbbi libanoni háború idején is: próbáltam mozgósítani a zsidó spirituszt. Egyértelmű pártosságot hirdetek ilyen esetekben.

Vallásos zsidóktól ez talán természetes is. Éppen ezért volt döbbenetes élmény a brooklyni Williamsburg ortodox közösségénél tapasztalt Izrael-ellenesség. Az ottani vallásos zsidók gyakran tüntetnek palesztin jogharcosokkal vállvetve, sőt, az ismerten holokauszttagadó Ahmeninedzsad iráni elnöknek New Yorkban még ajándékot is adtak… Ön ezt érti?!

Nehéz erre mit mondanom. A zsidók történelmünk során mindig is nehezen jöttek ki egymással. Ez volt az oka a második templom lerombolásának is… Sinat Chinam… alaptalan, fölösleges utálat egymással szemben, ez vezetett a pusztuláshoz. És ez mindig is odavezet… Ne feledjük, hogy ez megvolt a második világháború előtt is az askenázik és a haszidok között. Vagy még egy ennél is élesebb ellentét is létezett az Agudah (vallásos ortodoxok) és a Mizrachik (vallásos cionisták) között. Tele vagyunk teljesen felesleges ellentétekkel.

Ellentétek ide vagy oda, úgy látszik az amerikai zsidóság mindig tud valami újjal is szolgálni: a közelmúltban avatták fel Alyssa Stantont, Amerika első fekete bőrű, női rabbiját.

Ez a felavatás nyilván Barack Obama elnökké választása miatt kaphatott most külön hangsúlyt a médiában. Számomra mindez nem olyan rendkívüli. Brooklyn azon részén, ahol felnőttem, olyan kevert közösség volt, hogy nekem a bőrszín gyerek korom óta sosem jelentett semmit. Természetes volt a rasszok keveredése. Épp ezért ennek a csodálatos asszonynak a rabbivá avatását is épp úgy fogadom, mint más zsidóvá betért hittestvéremét, aki később a rabbi hivatást választotta.

Mit gondol Obama elnök Izraellel szemben megfogalmazott – az amerikai vezetőktől szokatlanul kemény – elvárásairól? Az iszlám világ általános Amerika-ellenessége mellett sok zsidó érdekcsoportot is sért a politikus következetessége, a Palesztin állam létrehozásáért és a zsidó telepesek korlátozásáért tett erőfeszítése.

Szeretnék hinni és bízni a hivatalosan megválasztott vezetőinkben. Barack Obamát nagyon tehetséges embernek gondolom, érzelmileg és intellektuálisan egyaránt. Nem tudok elmenni amellett a tény mellett, hogy közvetlen munkatársai – Rahm Emanuel kabinetfőnök és David Axelrod politikai főstratéga – zsidók, ráadásul erős zsidó identitással és háttérrel. (Emanuel középső neve Izrael, apja tagja volt a zsidó állam megalapításáért harcoló radikális Irgun szervezetnek – a szerző). Mindezzel együtt nem tudom, hogy azok, akik felelősek a mai politikacsinálásért, tisztában vannak-e a ténnyel, hogy Ciszjordánia 1948 és 1967 között megszállt terület volt. Jordánia által megszállt terület. Egy arab állam sem ismerte el a Ciszjordánia feletti jordán létjogosultságot. A világ többi országai közül mindössze Nagy-Britannia és Pakisztán tette ezt meg. Ezzel együtt soha egy szó, soha egy segélykiáltás Jordánia területfoglalása ellen…

Ezek az izraeli telepesek valójában a politika senkiföldjén léteznek elsősorban. Gyakorlati értelemben tehát nem illegálisak. Lehet, sokaknak púp a hátukon, de technikailag nem törvényellenesek. Azt se feledjük, hogy igencsak furcsa azt hallani, hogy a palesztin területeket úgy emlegetik egyesek, mint a „zsidóuralom”, ahogy azt Gázáról is gondolják sokan. Nézzük a tényeket: Izrael lakosságának 20 százaléka arab. És mégis, elképzelni egy majdani Palesztin államot úgy, hogy abban zsidók is éljenek…ez ugye majdhogynem teljesen lehetetlen. Nekem vannak rokonaim Izraelben, akik megfontolnák, hogy éljenek-e Ciszjordániában – egy Palesztin államban! –, ha biztosítva látnák az egyenlőséget. A bibliai földeken szeretnének élni, politikai egyezkedésektől függetlenül, addig, amíg a teljes szabadság és a tolerancia biztosított mindenkinek. Mi rossz lenne ebben? Ami a politikai részt illeti, kíváncsian várom, hogy Izrael mire megy Benjamin Netanyahu új kormányával. Hogy ebben Obama mennyire lehet hatékony partner, nem tudom. Drukkolok nekik, imádkozom értük.

Mit szól ahhoz, hogy az európai paralmenti választásokkal Európa jobbra fordult, míg Amerika új vezetésével, a gazdagabbak megadóztatásával, univerzális egészségbiztosítási terveivel most sokkal inkább emlékeztet egy baloldali államra.

Érdekes világ. Amerika jobbra fordul, Európa balra, majd időnként ez megfordul… Egy biztos, az idegengyűlöletet, rasszizmust, antiszemitizmust sosem lehet eltemetni, ezek mindig köztünk lesznek. Nem vagyok nyugodt, és állandóan kétségek és gyanúk közepette figyelem a világot. A gyermekeim mind ügyvédek. Amikor cégük azt kérdezte tőlük, mely országokba nem utaznának, mindannyian Ausztriát, Németországot és Lengyelországot említették. Túl sok családtagot vesztettünk el a holokauszt alatt. A feleségem Németországban született a felszabadulás után egy nemzetközi átmeneti táborban. Soha nem menne vissza. Sem oda, sem Lengyelországba, ahonnan mind az ő, mind az én őseim származnak. Mindössze 65 évvel a felszabadulás után nincsen semmilyen kiengesztelő érzésem. Nem is várnám, hogy legyen. A gyermekeinket a meggyilkoltakról neveztük el…

Visszatérve a Temple Emanu-Elre, Michael Bloomberg, New York polgármestere több interjúban is visszatérően emlegeti, hogy tagja az egyházközösségének. Milyen emberekből is tevődik össze ez a közösség?

Bloomberg hűséges és nagylelkű támogatója közösségünknek. Több mint harminc éve ismerem. 1979-ben én eskettem össze a feleségével. Még mielőtt kérdené, politikai tanácsokat sosem kér tőlem… Az egyházközösséget 1845-ben szervezték meg német zsidók, akkor még az imaház nem itt volt. A mai napig vannak olyan tagjaink, akik leszármazottai az “ősapáinknak”. Például Robert Morgenthau, New York főügyésze vagy a korábbi szenátor és kormányzó, Herbert Lehman. Mindketten népes családjukkal büszkeségei közösségünknek. Ismert dolog, hogy templomunk operatív vezetéséért felelős testület soraiban tudhatja Jeff Zuckert is, aki az NBC világhálózat vezetője.

Önről , akit a Forbes magazin évek óta feltüntet Amerika 50 legbefolyásosabb rabbija között, sokan tudják, nemcsak szereti a klasszikus zenét, de érti is, és taníthatná is. Ha van ideje, jótékonysági koncertfellépéseket is vállal.

Zeneszerető családban nőttem fel. Brahms első zongora concertója volt, amire emlékszem, hogy elsőként nagy hatást tett rám. Lehettem vagy hatéves akkor. Brahms örök szerelem maradt. De Bach és Beethoven is nagy kedvenc. Gyerekkori vágyam volt, hogy kocertpianista legyek. Aztán Isten más hivatást rendelt nekem. Ettől még, már gyakorló rabbiként, 1988-ban a Columbia Egyetemen PhD-t szeretem zongora szakon. Profi koncertfellépéseim sosem voltak, de amikor tehettem, egy időben rendszeresen játszottam szeretetotthonokban, kórházakban. Ha van időm, minden nap játszom a zongorán, szerencsére itt az irodámban is van egy. Különben úgy gondolom, hogy a vallás és a zene között nagyon szoros a kapcsolat. Beethoven mondta egyszer Goethének, hogy szerinte a „zene a közvetítő az intellektuális és a szellemi élet között”. Amikor az aktuális vallási teendőim mellett készültem a zenei vizsgáimra, nagyon is éreztem, hogy mennyire igaza volt a mesternek.

Egy brooklyni rabbi ismerősömtől tudakoltam, hogy mi lenne az a kérdés, amit ő feltenne önnek. Arra volt kíváncsi, hogy miként készíti fel a közösségét a „közelgő Messiás eljövetelére”?

Na, hát a Messiásról engedjen meg egy anekdotát nekem. Egyszer megkérdeztem egy öreg túlélőt, egy lubavicsi rabbit, hogy mennyire komolyan hisz a Messiás eljövetelében. Azt válaszolta: „Nagyon komolyan. Miért, te kételkednél-e vagy sem annak az embernek a hatalmában, aki 70 millió ördögöt tudott a hatalmába keríteni?” Természetesen nem – válaszoltam. Mire ő: “Hát akkor miért kételkednél abban, aki 70 millió szentet kerít a hatalmába? Hacsak nem jobban hiszel az ördög hatalmában mint sem a jóságéban…”. Megértettem ezt az üzenetet, és állandóan mesélem is a hittestvéreimnek, főleg nagy ünnepekkor. Tehát természetesen készülünk a Messiás eljövetelére mi is.

http://www.fn.hu/kultura/20090626/antiszemitizmus_intellektualis/?action=nyomtat

Roberto Saviano: Női sors a maffia földjén

La Repubblica

A maffiáról szóló regény, a Gomorra szerzője, Roberto Saviano a balliberális La Repubblica hasábjain a nők helyzetével foglalkozik az olasz délen, vagyis ott, ahol az élet valamennyi területét a bűnszövetkezetek, a tradíciók által évszázadok óta megszabott titkos kapcsolatok határozzák meg. Szenvedélyes cikke a nők helyzetét e közegben már-már olyannak láttatja, mint az iszlám világában.

Nem egyszerű e világban nőmnek lenni – állapítja meg. Kimondhatatlan nehézséget jelent megfelelően egyensúlyozni a modernitás és a hagyományok között, és ez fellazítja a morális tartást, lelkiismeretlenné teszi a társadalmi cselekvést, legfőképp a gazdaság működését. A közvélekedéssel ellentétben a nők itt délen nem teljesen jogfosztottak; módjukban van elrendelni valakinek a halálát, ha az akadályozza gazdasági tevékenységük céljait, ugyanakkor nincs jogukban szeretőt tartani, de még ahhoz sem, hogy elhagyják férjüket, ha már nem szeretik őt. Dönthetnek milliárdos üzletekről, de ha férjük börtönbe kerül, kötelesek az özvegyi gyász szinte minden külsőségét magukra ölteniük, arcukat nem festhetik. Az olasz dél női minden szempontból a férfivilágtól függenek, csak az ő vonatkoztatási rendszerükben értelmezhető létük.

Nem így a férfiak, akiknek joguk van csak önmaguknak, feleségükre való tekintet nélkül élni. Igaz, e téren van az utóbbi időben némi változás. A nők ellenállása lazított a szabályokon. Igaz, ma is joga van a férfinak szeretőt tartani, de nem „tisztességes” asszonyt, mint korábban az évszázadok során, hanem „alacsonyabb rendűnek” tekintett bevándorlókat, orosz nőt példfául, lengyelt, esetleg románt vagy moldovait – írja Saviano.

http://globusz.net/print/2470

eredeti cikk: http://www.repubblica.it/2009/04/sezioni/cronaca/camorra-9/donne-a-sud-di-gomorra/donne-a-sud-di-gomorra.html

Útmutató anyakönyvvezetőknek meleg párokhoz

Matalin Dóra| Népszabadság| 2009. július 6.

Útmutató készült anyakönyvvezetőknek, hogy miként viszonyuljanak az azonos nemű párokhoz. Július elsején hatályba lépett ugyanis az a törvény, amely azonos nemű párok számára lehetővé teszi bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését.


- Bár a párom egyelőre nem fogadhatja örökbe közösen vállalt gyermekünket, első születésnapját kapcsolatunk bejegyzésével ünnepeljük - mondja Judit, a 35 éves leszbikus tanárnő. Élettársával az elsők közt lesznek Magyarországon, akik bejegyzett élettársi kapcsolatra lépnek.

Sharon és Amber tánca a ...
Sharon és Amber tánca a San Francisco-i városháza előtt
Reuters - Erin Siegal

Július elsején lépett ugyanis hatályba az a törvény, amely ezt azonos nemű párok számára lehetővé teszi. (Januártól hatályba lép egy másik lehetőség is, a közjegyzői nyilvántartásba vétel, amely mind azonos, mind különnemű párok számára nyitva áll.) A bejegyzett élettársi kapcsolat a házassághoz hasonlóan anyakönyvvezető előtti akaratnyilvánítással jön létre.

"Ez az új feladat sok anyakönyvvezető számára kihívás lehet, hiszen talán ez az első alkalom, hogy meleg vagy leszbikus emberrel találkoznak" - áll abban az útmutatóban, amit melegszervezetek készítettek anyakönyvvezetőknek. A cél, hogy ők is jobban megértsék a melegek sajátos élethelyzetét, és csökkenjen annak esélye, hogy konfliktusok alakuljanak ki a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése során.

- Az anyakönyvvezetőkkel folytatott megbeszélések során azt kérték tőlünk, hogy segítsünk olyan beszédpanelek, szertartási elemek, versek, zenék összeállításában, amelyek egy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítési szertartása során felhasználhatóak - mondja Dombos Tamás, a kiadvány egyik szerzője. Hozzáteszi: voltak számukra furcsa kérdések is, például, hogy "ilyen esetekben hogy döntsék el, hogy ki a férfi és ki a nő".

Még mindig házasok - h...
Még mindig házasok - hirdetik pólójukon az esküvőjük első évfordulóját ünneplő kaliforniai élettársak
Reuters - Lucy Nicholson

Az anyakönyvvezetők egy része már túl van egy, a bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló képzésen is. - Többségük nem volt ellenséges, inkább csak bizonytalanok - állítja Dombos Tamás. Hozzáteszi: a képzésen csak néhányan tettek megjegyzéseket, például azt, "hogy fog kinézni, ha egy heteroszexuális pár után bejön egy meleg pár". Ugyanakkor volt olyan anyakönyvvezető is, aki kollégáinak megjegyezte, hogy ő "ilyenben nem vesz részt".

- Nemzetközi tapasztalatokból tudjuk, hogy akadhatnak problémák, egy brit anyakönyvvezető például vallási okra hivatkozva megtagadta azonos nemű párok öszszeadását, végül per lett az ügyből - meséli Dombos Tamás. Az útmutatóban épp ezért hangsúlyozzák: a munkavégzés során az anyakönyvvezetők nem adhatnak teret személyes véleményüknek, és a törvény szerint nem is utasíthatnak vissza ilyen feladatot, mert ezzel megsértik az egyenlő bánásmód követelményét.

A kiadvány kitér a megfelelő szóhasználatra (meleg vagy leszbikus a homoszexuális helyett), a családtagok kezelésére, sőt biztonsági problémákra is. A készítők felhívják a figyelmet arra is, hogy az első időszakban elképzelhető, hogy homofób ellentüntetők zavarják meg a bejegyzett élettársi kapcsolatok megkötését, ezért érdemes a biztonsági szolgálatot előre értesíteni.

- Nehéz megbecsülni, hány azonos nemű pár szeretne regisztrált élettársi kapcsolatra lépni. Július elseje előtt minden érdeklődőt elküldtek a hivatalokból azzal, hogy jöjjenek vissza később - mondja Dombos Tamás. A környező országok tapasztalatai pedig nagyon eltérőek: Szlovéniában három év alatt alig egy tucat azonos nemű pár állt anyakönyvvezető elé, Csehországban viszont több százan voltak már az első évben.

http://nol.hu/belfold/20090706-utmutato_anyakonyvvezetoknek_meleg_parokhoz