2009/02/14

Zemplényi Magda (1899-1965)


Zemplényi Magda (1899-1965) Barátnők, 1939 Olaj, karton, 68x49,5 cm

Tóth Éva

Tóth Éva: A világ teremtése. Hóhatár, Magvető, Budapest, 1982.

Lorántffy Zsuzsanna (1600-1660)

Lorántffy Zsuzsanna (1600-1660): Patak nagyasszonya. Az Iskolakertben, a Főút mentén a Kossuth kollégiumhoz vezetõ út tengelyében található ülő alakos bronzszobra. A szobrot Horváth Géza szobrászművész készítette. 1931. szeptember 30.-án leplezték le. Állítatta a Vallási és Közoktatási Minisztérium, dr. gróf Klebelsberg Kunó.

Lessenyei Márta


Lessenyei Márta (1930 - ): Dukai Takács Judit (bronz dombormű, 1990, Sopron)

Szalai Erzsébet

Szalai Erzsébet: A kettős kötés. Beszélő, 1994. október 6.

"A férfiak kiválasztási-kirekesztési módszerei sokrétűek. Az egyik az infantilizálás vagy a női teljesítmény agyonhallgatása. A másik a szociálpszichológiából ismert „kettős kötés” csapdája, amikor bárhogyan viselkedik valaki, mindenképpen megbüntetik: ha „nőiesen”, akkor azért, mert öntudatlanul is olyan értékeket, normákat jelenítene meg a férfiak uralta világban, melyet azok legfeljebb magánszférájukban képesek befogadni. A „férfias” fellépés viszont disszonáns volta miatt kerül elutasításra – a kívánatos magatartás semleges nemű. Természetesen ilyet csak nagyon kevesek képesek megvalósítani, ezért a nőkkel valami baj mindig van. Már csak azért is, mert a lehetetlennel próbálkoznak – a többség a csapda kikerülése helyett alkalmazkodni próbál hozzá, és ebből születik aztán a legdisszonánsabb eredmény: az a nő, aki egyszerre akarja magáról sugározni a női és „férfiúi” mivoltát."

2009/02/09

Margittai Katalin

Margittai Katalin: Tükör által homályosan. Helyzetkép a fővárosi művelődési otthonok működéséről statisztikai adatok alapján. In: Szakmatükör - helyzetkép a közművelődésről. (Szerk.: Slézia Gabriella.). Módszertani füzetek 5. köt. Budapest, Budapesti Művelődési Központ, é. n,

Fekete Zsuzsa

Fekete Zsuzsa: Volt - Van - Lesz? Budapesti közművelődési pillanatkép. In: Szakmatükör - helyzetkép a közművelődésről. (Szerk.: Slézia Gabriella.). Módszertani füzetek 5. köt. Budapest, Budapesti Művelődési Központ, é. n.

Pordány Sarolta

Pordány Sarolta: A felnőttoktatás a közművelődésben http://www.csongradamk.hu/

Pordány Sarolta: Kulturális központok új jogi szabályozása Flandriában http://www.mmi.hu/

Horváthné Bodnár Mária – Pordány Sarolta: A Német Népfőiskolai Szövetség fél évszázada http://feek.pte.hu/feek/feek/index.php?ulink=687

Pordány Sarolta: Autonóm tanulás és tudáskorrekciós elköteleződés. Elhangzott „A képzők szerepe a felnőttek tanulásában” című nemzetközi konferencián, Budapesten, 2007. november 13-án.

Pordány Sarolta (2007): A migráció és a felnőttkori tanulás összefüggései. (Kézirat)

Pordány Sarolta (2007): Az önirányító tanulás kiemelkedő kutatói. (Kézirat)

Pordány Sarolta (2007): A felnőttképzéssel foglalkozó civil szervezetek szerepe a fogyatékkal élő emberek integrációját támogató tanácsadásban és tájékoztatásban. (Magyar nyelvű konferencia-előadás.)Felnőttképzési Szemle, 1. sz. http://www.feflearning.hu/hun/hun.php?page=of1 (2008-01-16)

Pordány Sarolta (2007): A civil szektor a felnőttképzés fejlesztésében.

Felnőttképzési Szemle, 1. sz. http://www.feflearning.hu/hun/hun.php?page=of1 (2008-01-16)

Pordány Sarolta (2007): A felnőttoktatók képzésének szükségessége és jövője – Afrika, Ázsia és a csendes-óceáni szigetvilág oktatásáról. (Heribert Hinzen – Hanno Schindele (2006. eds.): Capacity Building and the Training of Adult Educators – Present Situation and Recommendations for the Future in Africa, Asia and the Pacific. – International Perspective in Adult Education 52 issue. Bonn. The Institute for International Cooperation of the German Adult Education Association – IIZ/DVV). Szín – Közösségi Művelődés (A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus folyóirata).

Pordány Sarolta (2007): Interjú Pál Miklósnéval (a közművelődésről). Szín – Közösségi Művelődés (A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus folyóirata). 12. 5. – 2007. november 85–89. p.

Pordány Sarolta: Az informális tanulás értelmezése és mérése. In Feketéné Szakos Éva (szerk.): Fókuszban a felnőttek tanulás. Gödöllő, 2006, Szent István Egyetem Gazdasági-és Társadalomtudományi Kar Tanárképző Intézet, 25–33 p.

Pordány Sarolta: Konferencia a fejlődés-orientált felnőttképzésről, 2006 http://www.feflearning.hu/tiki-index.php

Pordány Sarolta: Felnőttkori tanulás, közművelődés, 2003, Microtoll

Pordány Sarolta: Tanuló társadalmak oktatói. Bentlakásos nemzetközi felnőttképzési program Balatonalmádiban. SZÍN. A Magyar Művelődési Intézet lapja, 1998. 3/6. sz. 39–41. p. Pordány Sarolta: Felnőttkori tanulás, közművelődés. Budapest, 2002. 51-56. p.

Pordány Sarolta: Mi mindent tekinthetünk felnőttképzésnek a közművelődésben? In: Felnőttképzés a közművelődésben. MMI, 2000