2009/02/14

Szalai Erzsébet

Szalai Erzsébet: A kettős kötés. Beszélő, 1994. október 6.

"A férfiak kiválasztási-kirekesztési módszerei sokrétűek. Az egyik az infantilizálás vagy a női teljesítmény agyonhallgatása. A másik a szociálpszichológiából ismert „kettős kötés” csapdája, amikor bárhogyan viselkedik valaki, mindenképpen megbüntetik: ha „nőiesen”, akkor azért, mert öntudatlanul is olyan értékeket, normákat jelenítene meg a férfiak uralta világban, melyet azok legfeljebb magánszférájukban képesek befogadni. A „férfias” fellépés viszont disszonáns volta miatt kerül elutasításra – a kívánatos magatartás semleges nemű. Természetesen ilyet csak nagyon kevesek képesek megvalósítani, ezért a nőkkel valami baj mindig van. Már csak azért is, mert a lehetetlennel próbálkoznak – a többség a csapda kikerülése helyett alkalmazkodni próbál hozzá, és ebből születik aztán a legdisszonánsabb eredmény: az a nő, aki egyszerre akarja magáról sugározni a női és „férfiúi” mivoltát."

No comments: