2009/04/11

Orisek Andrea

Orisek Andrea: Ének Debóráról. A Magyarországi Református Egyház lelkésznőinek helyzete. Szociológiai Szemle, 1999/3.

"A Magyarországi Református Egyház azok közé a felekezetek közé tartozik, amelyek egyházi törvénye engedi a nők pappá szentelését. Sőt mi több, gyakran azonosítják a női lelkészséget a református vallással, mivel az országban ez a legnagyobb olyan felekezet, amely női lelkészeket is szentel. Azt már valószínűleg csak kevesen tudják, hogy a közelmúltig korántsem volt egyértelmű kérdés a nők pappá szentelése. A lelkésszé szentelés kérdése természetesen teológiai érvelésen alapul, ezért elhagyhatatlan, a jobb megértés érdekében, a teológiai nézőpont. (Maga az érvrendszer is erősen biblikus, amellyel támogatták, illetve támadták a női papság lehetőségét, valamint jelenleg megkérdőjelezik az egyházi vezetésben való női részvételt.) "