2009/03/14

Marta Karlweis

Marta Karlweis: A házasság és az átalakult nő.
(Forrás: Gróf Hermann Keyserling: Könyv a házasságról. A házasság értelmezése kiváló kortársak felfogása szerint. Fordította: Dr. Fülöp Zsigmond. Nova Irodalmi Intézet, 1927. 179-184 old.)

"A keresztény kultúrkörön belől - időben csakúgy mint térben - úgy látszik, hogy egy meghatározott pillanatban a házasság intézménye problémává alakúl át. Boldogtalan házasságok mindig voltak, de époly kevéssé jelentettek problémát, mint ahogyan a néhány családban mutatkozó nem szép, vagy rosszul sikerült gyermekekből még nem lehet egy egész fajta elkorcsosodására, vagy átalakulására következtetni. Élénk gond, fáradozás és fejtegetés tárgyává csak abban a pillanatban lesz a házasság, amelyben a nő, a világnak nőnemű fele tudatosan meg akar szabadulni attól a kiskorúsági viszonytól, mely a hímnemű feléhez kapcsolja."