2009/03/14

Willhelm Szidónia

Willhelm Szidónia: Szerelem, házasság feminista tükörben. Benkő Gyula könyvkereskedése. Budapest, 1908.

"Vaskos köteteket írtak, főképen az alapos németek és szorgos angolok a nőmozgalomról. Tudományos apparátussal hirdetett, magyarázott egyegy író. Ε könyvekre nagy szükségünk van, de igen nehezen kezelhetők épen nagy alaposságuk és terjedelmüknél fogva. Ezen néhány sor írásnak feladata, hogy rövid kivonatban, mintegy reflektorral rávilágítson az okok, a cél és az eszközök összcsoportjára, melyek a nőmozgalom megértéséhez szükségesek. (...)
Nem oktatni, nem agitálni, csak a felismerés lehetőségét óhajtja e könyv megadni. Aki elolvasása nyomán, a kérdés részletei iránt érdeklődik, annak kevés belföldi, de tetemes anyag áll rendelkezésére külföldi írók munkáiban."