2009/04/18

Lerner, Gerda

Lerner, Gerda. (1993) The Creation of Feminist Consciousness. From the Middle Ages to Eighteen-seventy. Oxford University Press. New York and Oxford.

"A patriarchális társadalmi berendezkedés egyeduralkodó közegében, - mely meghatározó volt az értékek, gondolkodásmód és intézmények és a rendelkezésre álló gazdasági és intellektuális források elosztása tekintetében - a nőknek valóságos "harcot" kellett vívni ahhoz, hogy kialakíthassák feminista tudatukat és identitásukat. A feminista tudat a legáltalánosabb megfogalmazásban azt jelenti, hogy a nők felismerték, azaz tudatára ébredtek társadalmi helyzetüknek - átgondolták helyzetüket a társadalomban és arra a következtetésre jutottak, hogy ők -mint nők a társadalom és kultúra szempontjából egy alárendelt csoport tagjai. Ebből az alárendeltségből fakadóan a hagyományos / patriarchális berendezkedésű társadalmakban sok-sok sérelem, előnytelen helyzet és degradáló megkülönböztetés érte és éri őket. Felismerésük szerint ezt az alárendelt helyzetet nem a természet alakította így, hanem az emberi társadalom és kultúra, a férfi dominancia biztosítására és a hatalomban lévő csoportok "jóléte" kiszolgálásának eszközeként. Ha tehát ez így van, azaz a nők alacsonyabb-rendűsége nem biológiai tényező - márpedig erre nincsenek bizonyítékok - akkor ez az igazságtalan és egyenlőtlen társadalmi berendezkedés megváltoztatható. A nőknek együtt kell gondolkodniuk és munkálkodniuk azon, hogy ezek az állapotok megváltozzanak, és a nők számára előnytelenségeket hagyományozó társadalmi szokások és intézmények megszűnjenek. A nőknek maguknak kell kialakítaniuk egy olyan társadalmi szerkezet koncepcióját és mikéntjeit, amelyben a nők és férfiak egyaránt autonómiát élveznek és maguk dönthetnek identitásukról, társadalmi szerepeik meghatározásáról és a társadalmi részvételük mikéntjéről."