2009/04/18

Váriné Szilágyi Ibolya

Váriné Szilágyi Ibolya: A metaforák szerepe és hatalma a két nemről való gondolkodásban. Recenzió. Helen Haste: The Sexual Metaphor (Harvester Wheatsheaf, 1993.

"A dualizmus és a polaritás következtében a Másság, a két nem Mássága egyenlővé válik az Ellentéttel, a nő egyenlő lesz a „nem férfi”-val, így egyik félnek sem, de kivált a mindig a férfihoz viszonyított nő „nőiességének” nem lehet saját autentikus önmeghatározása. Ehelyett gyakran mutatják be az életben, az irodalomban, a művészetben, a szexualitásban gyengének, érzékenynek, irracionálisnak, engedelmesnek és függőnek, kevésbé ambiciózusnak és intelligensnek, szemben a kemény, objektív, racionális, önálló, ambiciózus férfival."