2008/12/20

Georg Simmel

Simmel, Georg 1996. Női kultúra. In A kacérság lélektana. Ford.: Berényi Gábor, Bognár Virág. Szerk.: Miklós Tamás. Budapest: Atlantisz. 25–44.

No comments: