2008/12/20

Toril Moi

Moi, Toril: Feminista irodalomkritika, In: Ann Jefferson, David Robey (szerk.): Bevezetés a modern irodalomelméletbe, Osiris, Budapest, 1995: 233-253.

No comments: