2008/12/20

Marie Curie (1867–1934)

Curie, Marie (1867 – 1934), lengyel szárm. francia fizikus
Brunngraber, Rudolf: Rádium. Egy felfedzés története. (Ford. Bibó Istvánné.) Budapest 1938, Franklin, 1-2. köt. Curie, Ève: Madame Curie. [Életrajzi regény.] (Ford. Just Béla, Rába György. 6. kiad.) Budapest 1971, Gondolat, 345 p.

No comments: