2009/07/30

Bíró Yvette

Bíró Yvette, A rendetlenség rendje, Film/Kép/Esemény, Válogatott tanulmányok, Cserépfalvi, Bp. 1996. 287 old.
Ford. Ádám Péter, Hules Bors, Széky János, Tokaji András