2009/07/30

Bíró Yvette

Bíró Yvette - Ripeau, Marie, Egy akt felöltöztetése, Képzeletgyakorlatok (Habiller un nu - de l' imagination au scénario), Osiris, Bp. 180 old.
Ford. Babarczy Eszter