2008/11/26

Alexandra Pavlovna Romanova

Szakály István: Alexandra Pavlovna, a magyarok királynéja. 53 perc, 2007
  • Vlagyimir Bronyevszkij: Utazás Magyarországon (1810). Budapest, 1947
  • Andrej Afanaszjevics Szamborszkij: Alekszandra Pavlovna nagyhercegnő magyarországi tartózkodásáról. 1871
  • Hankó Ildikó- Kiszeli István A nádori kripta. Babits kiadó 1990.
  • Bodnár Erzsébet: Házasság és diplomácia. Alekszandra Pavlovna és József nádor. Nyelv – etnográfia – kultúra, Budapest, 2001
  • Bodnár Erzsébet: Magyar–orosz kapcsolatok a XIX. században: József nádor és Alekszandra Pavlovna. www.russtudies.hu 2007
  • Egyed Emese: Üdvözlő versek Alexandra Pavlovna tiszteletére (Beszámoló A MTA Domus hungarica ösztöndíjasaként végzett budapesti kutatásairól). Kolozsvár, 2006
  • Csokonai Vitéz Mihály: A palatinusné halálára


I

A nekiszépűlt Budára
Nádorispányunk számára
Egy áloét hoztak volt:
De alig lett virágzása,
Mint az áloék szokása,
Ő is azonnal megholt.[1]

II

Szépeink közt megjelenvén,
Angyalnak ítéltenek:
Most az angyalokhoz menvén,
Óh! minek nevezzenek?

[1] Az áloé egy fejedelmi virága a fejedelmi kerteknek; mihelyt
elvirágzik és magzik, azonnal meghal

No comments: