2008/11/29

Argejó Éva

Argejó Éva: Hímnem, nőnem: a médium nem semleges. In Jelentések könyve. Szerk.: Argejó Éva. Új Mandátum Könyvkiadó. Budapest, 1998. 173-179.

"A nők infantilizálására jó példával szolgál az a Frei Tamás vezette Objektív (január 19.), amely közvetlenül a nagy havazás után került képernyőre. A hóhelyzetről igazán azt gondolhatnánk, hogy férfinak és nőnek egyaránt gondja. De nem. A megoldás szintjén csak a férfié: a hírben nem kevesebb, mint kilenc férfi próbál kitalálni valamit a havazás miatti váratlan helyzetben: többek között az útkarbantartó üzemegység vezetője, egy hóeltakarító kocsi sofőrje, egy rendőr zászlós, egy hóban elrekedt autós férfi, egy vezető beosztású mérnök, egy rendőr és a macsóság egyik közismert megtestesítője: egy kamionos. Ezzel szemben a hírben a nő - mint a havazás mellékszereplője - két alakban jelenik meg: egyszer vágóképként, hólapátra támaszkodva (!9, és egy panaszkodó asszony személyében, aki azért jelentkezett havat lapátolni, hogy a pénzből ennivalót vegyen gyerekeinek.
(...) ha - ritkán - férfiak és nők együtt szerepelnek, az esetek túlnyomó többségében a férfiak mindig hosszabb szereplési lehetőséget kapnak, mint a nők. Különbség van a megszólaló férfi és női szereplők megnyilvánulásaiban is. A legtöbb férfi (közel felül) határozottan, világosan és szakszerűen fejezi ki magát, egy kisebb részük (12 %) pedig "értelmiségi nyelven" még tág kontextusba is helyezi a mondandóját. A legtöbbjük valamilyen problémát, értelmez, panaszt szinte soha nem hallani férfitól. A megszólaló nők is úgy beszélnek mint a férfiak, hiszen azért is kerülhettek be a híranyagba, mert e téren is "felzárkóztak" hozzájuk. A nők 83%-a azonban meg sem szólal, ők pusztán a vágóképet szolgáltatják, egy maszkulin világ "háttéranyagát."

No comments: