2008/11/29

Bezerédy Amália


Bezerédy Amália az első volt, aki a magyar irodalomban a gyermekvilággal foglalkozott. A kisdedóvás buzgó terjesztője, 1804-ben született, betegsége miatt nagyon rövid életet élhetett, de az ifjúság számára írott erkölcsnevelő olvasókönyvei sokáig szolgálhattak „okulásul”. A Flóri könyve c. munka tizenkilenc kiadást is megért, az itt látható a 15.

No comments: